Elektrikulude vähendamine avaliku- ja erasektori tarbijatel

Töötame koos sadade selliste klientidega

TÖÖSTUS
PÕLLUMAJANDUS
ERINEVAD

Energia Juhtimiskeskus (Tarkvõrk OÜ) teenindab palju erinevaid tööstus-, äri- ja põllumajandussektori tarbijaid, kellel on suur elektritarbimine. Lisaks vee-ettevõtted, suuremad ja väiksemad kauplused ja kaubanduskeskused, high tech ja kommunikatsiooniettevõtted, logistikakeskused, hotellid, haiglad, koolid, lasteaiad ja Eesti omavalitsused.