Võrguteenus, peakaitse, optimeerimine, raportid, analüüsid, tarbimise juhtimine

MÕÕTEPUNKTIDE TARBIMISANALÜÜS JA HINNAPAKETI KORRIGEERIMINE

Võrguteenuse tasu moodustab 2/3 kogu elektriarvest. Vähendame just võrguteenuse kulu.
Analüüsist saab alljärgneva info:

 • Viimase 12 kuu (8760h) tarbimise andmete analüüs,
 • Kehtiva võrguteenuse lepingu analüüs,
 • Hinnavõrdlused 1€ täpsusega,
 • Soodsaima võrguteenuse hinna kalkulatsioon,
 • Võimsustasu (kui on kasutusel) kulude analüüs,
 • Igas mõõtepunktis võrguteenuse kulu minimeerimine,
 • Tarbimiskoguste võrdlus eelneva 12 kuuga,
 • Kõikide mõõtepunktide igakuine säästu võimekus,
 • Igakuise optimeerimise potentsiaali arvestus.

MÕÕTEPUNKTIDE IGAKUINE OPTIMEERIMINE

Elektrimõõtepunktide hinnapakette on kasulik üle vaadata mitu korda aastas. Põhjus on selles, et seni kehtinud hinnapakett võib igakuiselt tekitada rahalist kahju.

Põhjuseks on reeglina:

 • Varasemast erinev tarbimismuster,
 • Võrguettevõtja on teinud hinnakirjamuudatusi,
 • Muudetud on võrgulepingute “väikeses kirjas teksti” e. tasu arvestuse tingimusi.

Tavaliselt võrreldakse võrguteenuse tasu pakette aasta keskmise tarbimise järgi.
Tegelikult on tarbimine sesoonne. Näiteks võib suvine tarbimine oluliselt erineda talvisest tarbimisest. Seega on ka võrguteenuse tasu puhul suvel ja talvel soodsam maksta erinevate hinnapakettide järgi.

Igakuise optimeerimise teenuse puhul analüüsib Energia Juhtimiskeskus kõikide elektrimõõtepunktide jaoks välja soodsaima hinnapaketi igakuiselt. See on senisest 12 korda täpsem analüüs. Selline lähenemine võimaldab reeglina ka raha kokku hoida.

Eriti kasulik on igakuine optimeerimine võtta kasutusele neil, kellel on rohkem kui 10 mõõtepunkti ja neil, kelle tarbimine on sesoonse iseloomuga.

Meil on ka palju kliente, kellel on üksikud mõõtepunktid. Nemad soovivad et hoiaksime nende võrguteenuse kulu igakuiselt minimaalsena. Nemad ise tegelevad oma põhitegevusega.

PEAKAITSME VAJADUSE ARVUTUS JA OPTIMEERIMINE

Järjest rohkem maksustavad võrguettevõtjad peakaitsme suurust. Mida suurem, seda kulukam.

Analüüsides näitame, kui olemasolev peakaitse on tegelikust vajadusest oluliselt suurem. Kas ja mida selle infoga otsustate teha, on Teie otsustada.

Arvutame välja ka olemasoleva peakaitsme ja tegeliku peakaitsme suuruse vajaduse vahe, ning potentsiaalse säästu, kui peaksite tahtma peakaitset vähendada.

Pakume välja ka lahendusi ajutiseks peakaitsme vähendamiseks.

ARUANDLUSE LIHTSUSTAMINE KONKURENTSIAMETIGA

Vee- ja kommunaalettevõtted on kohustatud esitama aeg-ajalt Konkurentsiametile elektrimõõtepunktide kohta aruandlust.
Kui mõõtepunkte on palju, nagu tavaliselt, kaasneb aruandluse koostamisega tohutu aja ja võimalik, et ka närvide kulu.

Töötasime koostöös Konkurentsiametiga välja kiire, täpse ja kogu vajalikku infot sisaldava elektrimõõtepunktide infot sisaldava aruande. Kes seda aruannet kasutavad on väga rahul.

Küsige ja saadame teile näidise.

ELEKTRITARBIMISE TÄPPISMÕÕTMINE

Pakume võimalust mõõta elektrienergia tarbimist senisest 3 600 korda täpsemini ehk 1 sekundilise täpsusega.

Täpne mõõtmine on vajalik otsuste tegemiseks:

 • Peakaitsmetega tegeledes (käivitus- ja lühiajaliste tipuvõimsuste mõõtmine),
 • Tootmisprotsesside optimeerimisel,
 • Muud põhjused.

NÕUSTAMINE JA ABI ELEKTRIENERGIA OSTUL

Oskame anda nõu elektrilepingute ja erinevate hinnapakkumiste võrdlemisel.

Elektrimüüjad pakuvad väga erinevaid elektri ostu lepingute variante ja skeeme. Nende pakkumiste vahel on keeruline valida ning tihti ei olegi pakkumised lihtsasti võrreldavad.
Lihtsamaks ei tee otsustamist ka elektrimüüjate surve kiireks otsustamiseks.

Aitame välja valida/arvutada soodsaima pakkumise erinevate pakkujate ja pakkumiste vahel.

Juhtub ka seda, et palume elektrimüüjal meie kliendi börsi hinna marginaali vähendada, kui see on meie hinnangul ebamõistlikult kõrge. Kõik tarbijad ei ole turuhindadega kursis ja osad elektrimüüjad püüavad seda ära kasutada.

Meil on elektrituru ekspertkogemus Eesti, Leedu ja Soome energia ja konsultatsiooniettevõtetest alates elektrituru avanemisest.

TARBIMISE JUHTIMINE

Tarbimise juhtimisega on võimalik võita elektriturult tagasi kuni kümneid tuhandeid eurosid reaalset tulu ja vähendada rahalisi kulutusi elektrienergiale.

Teie ettevõtte põhitegevus jätkub muudatusteta ja kulu puudub. SAATE AINULT TULU!

Võrguteenuse kulu vähendades analüüsime tuhandete elektrimõõtepunktide tarbimisandmeid.

Me otsime nendest mõõtepunktidest tarbijaid, kellel on elektritarbimises inertsi e. paindlikkust. See tähendab, et tarbija elektr tarbimist on võimalik katkestada, vähendada või suurendada.

Kui Teil on pidevalt või hooajaliselt stabiilne elektritarbimine, mida on võimalik kasvõi mõndadeks minutiteks katkestada või vähendada, siis võtke meiega palun ühendust.

Tavaliselt on paindlikkuse ressurss peidus näiteks:

 • Jahutusseadmed,
 • Külmutusseadmed,
 • Elektriküte,
 • Pumbad,
 • Ventilatsiooniseadmed,
 • Inertsiga tööstusseadmed,

VAATA KINDLASTI KA: juhtimiskeskus.ee